Erotic Ranpo: Ningen isu

trans. Erotic Ranpo: Human-Chair

Art Port, 2007.6.30, Color, 76 mins. (R12 rated)

Producers: Matsushita Jun'ichi
Takeuchi Ken
Satou Kaichi. .. assitant
Director: Satou Keisaku
Based on the novel:
"Ningen isu" by Edogawa Ranpo
Writers: Satou Keisaku
Takei Aya
Photo: Ookawa Isamu
Music: Yanagida Shiyu
Cast: Miyaji Mao ... Kurata Mari
Ozawa Maju ... Konno Keiko
Suzuki Kaoru
Chino Masao
Suzuki Takuya
Shibaike Hideko
Mito Hineki
Tsubouchi Alice
Ishikawa Ken
Tsuji Osamu
Itao Itsuji ... Obara Shigeki
Keyword: Peeping
DVD: Geneon Entertainment (2007.10.24)


Your Rate: