Tonari no kai 1 dan: Frame (DVD)

trans. Mystery Next Door vol.1: Frame

2006.10.20, Color, 87 mins.

Director: Yokoi Takeshi
Story: Kihara Hirokatsu
Writer: Yokoi Takeshi
Other: Kihara Hirokatsu ... supervisor
Cast: Yoshioka Miho
Shiraishi Tomoya
Minami Mai
Kihara Hirokatsu
Keyword: Spiritual photography
DVD: Warner Home Video, DL-F1096, 1980 yen (2006.10.20)
Series: Tonari no kai


Your Rate: