Chain: Rensa jusatsu

trans. Chain: A Chain Cursed Murder

Art Port, 2006.2., Color, 71 mins.

Producers: Matsushita Jun'ichi
Tsuburaya Akira ... planner
Takeuchi Ken ... planner
Imai Asayuki
Onuki Hideki
Satou Kaichi
Director: Honda Ryuuichi
Writer: Satou Sakichi
Photo: Nakajima Ken
Katou Tomonori
Music: Shimizu Mari(I)
Other: Okuno Kousuke ... VFX director
Cast: Sawai Miyuu ... Saki
Miura Aoi ... Asami
Yamamoto Hiroshi(I) ... Shimizu a teacher
Nakajima Hiromi ... Tokita Shizue
Wagatsuma Miwako ... Chika
Sagara Mirai ... Yoriko
Matsui Ayaka ... Kouyama Midori
Nakamura Eriko ... Nagahama Rina
Hirota Tomona ... Mita Izumi
Keyword: Communications network
DVD: Art Port (2006.3.3)
Follows: Chain


Your Rate: