Otoshimono

trans. Lost article
a.k.a. GHOST TRAIN

"Otoshimono" Film Partners, 2006.09.30, Color, 94 mins.

Producer: Ishizuka Yoshitaka
Director: Furusawa Ken
Writers: Furusawa Ken
Tanaka Erika
Photo: Mizuguchi Noriyuki
Music: Hayashi Yuusuke
Cast: Sawajiri Erika ... Kimura Nana
Wakatsuki Chinatsu ... Fujita Kanae
Oguri Shun ... Kuga Shin'ichi
Sugimoto Aya ... Shimabukuro Kumiko
Itao Itsuji ... Kawamura Kenji
Asada Miyoko ... Kimura Yasuko
Kitamura Eiki ... Sudou Shigeru
Nomura Suzuno ... Kimura Noriko
Satou Kazuya ... Fukuda Takashi
Rokkaku Shinji
Plot: the lost articles of dear people cause mysterious accident.
DVD: Amuse Soft Entertainment (2007.2.23)


Your Rate: