Tomie Beginning


Art Port & Nikkatsu, 2005.4.9, Color, 74 mins.

Producers: Matsushita Jun'ichi ...exective
Takeuchi Ken
Uemura Shouichi
Kobayashi Kazuo ... planner
Hirata Mikihiko ... planner
Narita Naoya
Higashi Yasuhiko
Director: Oikawa Ataru
Based on the comic:
"Tomie" series by Itou Junji (published by Asahi Sonorama)
Writer: Oikawa Ataru
Photo: Segawa Ryuu
Music: Miyoshi Masami
Cast: Matsumoto Rio... Kawakami Tomie
Imajuku Asami ... Matsubara Reiko
Mizuhashi Kenji ... Yamamoto Ken'ichi
Morishita Yoshiyuki ... Takagi a techer
Nahana
Kurokawa Maya
Iwasaki Yuka
Miura Tetsuiku
Fujiyama
Sugiuchi Takashi
Keyword: Immortal
DVD: Art Port, APS-54, 4935 yen
Series: Tomie (Series)


Your Rate: