Jyuujin Yuki-otoko

(6=24/4 voters)
a.k.a. ABOMINABLE SNOWMAN
a.k.a. BEAST MAN SNOW MAN
a.k.a. HALF HUMAN: THE STORY OF THE ABOMINABLE SNOWMAN
a.k.a. S
Toho, 1955.08.01, B&W, 95mins.

Producer: Tanaka Tomoyuki
Director: Honda Ishirou
Story: Kayama Shigeru
Writer: Murata Takeo
Photo: Iimura Tadashi
Music: Satou Masaru
Other: Tsuburaya Eiji ... Special effect
Watanabe Akira ... Special effect
Mukouyama Hiroshi ... Special effect
Shirota Masao ... Special effect
Okamoto Kihachi ... asistant director
Cast: Takarada Akira ... Iijima Takashi
Negishi Akemi ... Chika
Kouchi Momoko ... Takeno Michiko
Nakamura Nobuo ... Koizumi Shigeki
Sakai Sachio ... Nakada
Koudou Kokuten ... an old man
Kosugi Yoshio ... Ooba
Tani Akira ... a man of Ooba
Kasahara Kenji ... Takeno Shinsuke
Oomura Senkichi ... a man in village
Suzuki Kouji(II) ... Kurihara
Yamamoto Ren ... Shinagawa
Sera Akira ... Matsui
Tsutsumi Yasuhisa ... Kodama
Okabe Tadashi ... Takeno
Saijou Etsurou ... a guide
Tsubono Kamayuki ... a guide
Yamada Akira ... Kaji
Oonishi Yasuo
Nakayama Yutaka ...a man of Ooba
Chiba Ichirou ... an inspector
Kumagai Niryou
Kusama Akio
Katou Shigeo
Ogata Rinsaku ... a guide
Kicchouji Akira
Katsumoto Keiichirou
Satou Kouichi (II)
Fukuda Kazurou
Akitsu Hiroshi
Ozawa Keiko
Sagara Sanshirou
Itou Takashi(III)
Plot: Takeno met with the accident and disappeared in the snow mountain. Takeno's younger sister Michiko and Iijima found out the hair and footprint of the unknown animal. Dr. Koizumi assumed that there were the snowman in the mountain and it took out Takeno. Iijima, Michiko and Dr. Koizumi went to the heart of the mountain. Moreover, Ooba the illegal animal dealer and his men tried to capture the snowman.
Keyword: Abominable Snowman


Your Rate: