Gegege no Kitarou: Daikaijuu

(7=14/2 voters)
trans. Gegege-no Kitarou: Big Sea Monster

Toei, 1996.7.6, Color, Vista size, 54 mins., Animation

Producers: Takaiwa Tan
Tomari Bou
Shimizu Shinji ... planner
Director: Katsumata Tomoharu
Based on the comic:
"Gegege-no Kitarou" by Mizuki Shigeru
Writer: Hoshiyama Hiroyuki
Photo: Hosoda Tamio
Music: Wada Kaoru
Yuukadan ... theme song
Cast (voice): Matsuoka Youko...Kitarou
Tanonaka Isamu...Medama-oyaji (Kitarou's father)
Chiba Shigeru(I) ... Nezumi-otoko
Yamamoto Keiko ... Sunakake-baba
Nishimira Chinami ... Neko-musume
Shioya Kouzou ... Konaki-jiji
Tatsuta Naoki ... Ittan-momen
Furuya Tooru ... Akatama
Furukawa Toshio ... Chinpo
Kyouri Daisuke ... Yashiotoshi
Satou Masaharu ... Kijimunar
Shimada Toshi ... Kawamura
Nakayama manami ... Megumi
Shima Shunsuke ... an elder of the island
Masutani Yasuki ... a people in the island
Nishikawa Hiromi ... a people in the island
Egawa Hiroo ... a yakuza
Tanaka Ryouichi ... a section chief
Kazama Nobuhiko ... a member of the company
Satouchi Nobuo ...a member of the company
Masuda Hitoshi ... a captain
Yanami Jouji ... Ido-sen'nin
Plot: Kitarou was metamorphosed the big sea hairy monster by South sea monsters, and he destroy the Tokyo city.
Keyword: Japanese Monsters, Okinawan Folklore, Metamorphosis
DVD: See "Gegege no Kitarou (animation series)".
Series: See "Gegege no Kitarou (animation series)".


Your Rate: