Door III

(8=16/2 voters)

Aya production, 1996.04.13, Color, 85mins.

Producers: Takazawa Yoshiki
Fujita Mitsuo
Murano Hiroshi
Imaizumi Yumiko
Director: Kurosawa Kiyoshi
Writer: Konaka Chiaki
Photo: Uno Noboru
Music: Torsten Rasch
Cast: Tanaka Minako ... Sasaki Miyako
Nakazawa Akiyasu ... Fujiwara Mitsuru
Mayumi Rinko ... Ioka Reiko
Hasegawa Hatsunori ... Yoshikawa
Oosugi Ren ... Miyako's customer
Amamiya Ryou
Yamamoto Toshihiko
Harui Yuka
Yura Yoshiko
Sugano Tatsuya
Tsuchida Yumi
Suwa Tarou ... Abe Masato
Maezawa Yasumi
Shinra Manzou
Shibata Mikako
Satou Emi
Igarashi Mirai
Kodama Chie
Tateishi Satoru
Plot: Sasaki Miyako a commercial saleswoman of a life insurance company. She visited Fujiwara Mitsuru's office for making a contract. Mitsuru smells sweet, and Miyako is falling in love with him unconsciously. But she notices she is caught in a trap. The parasite was within him. It want to another body for its propagation, so it stimulate Mitauru's sexual hormone to let female come near. Mitsuru urge Miyako to kiss because it want to lay its eggs into her body.
Keyword: Parasite
Video: Tokuma, TKVU-61205, 15000 yen


Your Rate: