Clonez (VIDEO)

(10=30/3 voters)

1997, Color, Stereo, 87mins.

Director: Hario Natsuki
Story: Hario Natsuki
Writer: Misumi Honoo
Photo: Okada Tsuguo
Cast: Kouzuki Yaya (a.k.a. Hayashi Eri)
Ooba Fuyu
Keesuke
Sengoku Junko
Takahashi Masahito
Okamura Youichi
Watanabe Joutarou
Onodera Tomoko
Tabuchi Hideyuki
Sakurai Azumi
Plot: The woman was reborn as clone and she try to revenge the men who killeed her.
Keyword: Biology
DVD: Kuki Digitar Entertinment, KDH001, 6800 yen (31 Oct 1997)
Video: Kodai, RT028, 15800 yen


Your Rate: