Yuurei yashiki no kyoufu: Chi wo suu ningyou

(9.25=37/4 voters)
trans. Bloodsuck Doll
a.k.a. VAMPIRE DOLL

Toho, 1970.7.4, Color, 71mins.

Producers: Tanaka Fumio
Tanaka Tomoyuki
Director: Yamamoto Michio
Writers: Ogawa Ei
Nagano You
Photo: Hara Kazutami
Music: Manabe Riichirou
Cast: Matsuo Kayo ... Sagawa Keiko
Nakao Akira ... Takagi Hiroshi
Nakamura Atsuo ... Sagawa Kazuhiko
Takashina Kaku ... Genzou
Minamikaze Youko ... Nonomura Shizu
Kobayashi Yukiko ... Nonomura Yuuko
Usami Jun ... Yamaguchi a doctor
Sakai Sachio ... a driver
Hamamura Jun ... an official
Futami Tadao ... a coolie
Keyword: Vampire
Video: Toho, TG4591, 5340 yen


Your Rate: