Ayashi no umi (TV)

(7=7/1 voter)
trans. Sea of Demons
Kansai TV, 1978.9.3 *1, Color

Director:Nakagawa Nobuo
Story:Senzoku Kitao
Writer:Wakuda Masaaki
Photo:Suzuki Kiyoshi
Music:Best Friend
Cast: Taichi Kiwako ... Mayu
Tamura Masakazu ... Matsuki Shinsuke
Yoshiyuki Kazuko ... Etsu
Shimizu Kouji ... Roku
Tamura Katsuhiko
Hoshino Akira
Shiraki Mari
Plot:Shinsuke a camera man is adrift and gets to an islet which isn't on a map. He meets two women and a man, but they are vampires.
Keywords: Vampire, Spider, Desart Island


Thanks for Information: nekomata sama (15 Jun 2006) *1
Your Rate: