Reference Books


Return


1.NIINUMA CHIHARU, Picture tsuushin-zine, NIINUMA CHIHARU, 1997-
*Filmography about Japanese movie acttors, actresses, directors, etc. and movie's data. If you want to contact with Mr. Niinuma, though it is written in Japanese, please send Mr. Niinuma e-mail. (Click Here!)
2.Nihon Eiga Sakuhin Zenshuu, Kinema Junpou-sha, 1973
3.Nihon Eiga Kantoku Zenshuu, Kinema Junpou-sha, 1977
4.Nihon Eiga/TV Kantoku Zenshuu, Kinema Junpou-sha, 1988
5.Kinema Junpou-zine, Kinema Junpou-sha
6.KITAJIMA AKIHIRO, Horror Eiga-shi, Haga shoten, 1986
7.Nihon Eiga Sengo Ougon Jidai, Nihon Book Library, 1978
8.COLOSSUS, Dai Tokusatsu: Nihon Tokusatsu Eiga-shi (The World of Special Effects in Japan), Yuubun-sha, 1979
9.Pia Cinema Club, Pia
10.Video Data-zine, Kadokawa Shoten
11.Godzilla Gahou (The Godzilla Chronicles: The History of TOHO Fantastic Movies, 1935-1993), Take shobou, 1993
12.Gammera Gahou (The Gammera Chronicles: The History of DAIEI Fantastic Movies, 1942-1996), Take shobou, 1996
13.TANAKA JUN'ICHIROU, Nihon Eiga Hattatsushi vol.1-5, Chuuou Kouron-sha, 1976
14.Nihon Tokusatsu Gensou Eiga Zenshuu (Japanese SFX and Fantasy Movies), Keibun-sha, 1997
15.Eiga dokuhon: Itou Daisuke, Film Art-sha
16.Nihon-shi Jinbutsu Souran, Shin Jinbutsu Ourai-sha, 1989
17.NAKAMURA MAREAKI, Kaidan no Kagaku, Koudan-sha, 1988
18.INOMATA KATSUTO & TAYAMA RIKIYA, Nihon Eiga Haiyuu Zenshi: Joyuu-hen, Shakai Shisou-sha, 1977
19.INOMATA KATSUTO & TAYAMA RIKIYA, Nihon Eiga Haiyuu Zenshi: Danyuu-hen, Shakai Shisou-sha, 1977
20.Tsuburaya Eiji no Eizou sekai, Jitsugyouno-nippon-sha, 1983
21.Book Cin\x8Emath\x8Fque vol.6: Kannou no Program Picture, Film-Art-sha, 1983
22.Kinejun Mook: Danyuu Club, Kinema Junpou-sha, 1999
23.Kinejun Mook: Joyuu Club, Kinema Junpou-sha, 2000
24.TV Guide, Fresh Star meikan 2000 nen, Tokyo News Tsuushin-sha, 2000
25.TV Guide, TV Star meikan 2001, Tokyo News Tsuushin-sha, 2000
26.NOZAWA KAZUMA, Nikkatsu 1954-1971, Wise shuppan, 2000
27.YAMAMOTO HIROSHI, Yamamoto Hiroshi no Twilight TV, Yousensha, 2004
28.NATIONAL FILM CENTER
29.Asahi shinbun
30.IRIE YOSHIROU, Saiko no nihon eiga ni tsuite: Konishi honten seisaku no katsudou shasin
31.AKAI SUKEO & MARUO TOSHIRO, Chanbara oukoku, Kyokutou, Wise shuppan, 1998
32.HONJOU KEIICHIROU, Maboroshi no B kyuu! Daito eiga ga yuku, Shuueisha, 2009
32.ISHIWARI OSAMU, MARUO TOSHIRO & YOKOYAMA TAKANORI, Nippon eiga kouboushi II: Nikkatsu jidaigeki, Wise shuppan, 2002
33.ONOE MATSUNOSUKE & NAKAMURA FUSAKICHI, Katsudou shashin no dai star, Medama no macchan, Onoe Matsunosuke no sekai, Okayama bunko, 1995
34.ISHIWARI OSAMU & MARUO TOSHIRO, Shinkou chanbara ougon jidai, Wise shuppan, 2001
35.ISHIWARI OSAMU, Nippon eiga kouboushi: Makino ikka, Wise shuppan, 2000