Personal Index (Psycho Guys)

Return
Abe Hiroshi
Abe Sadawo
Amachi Shigeru --Cold Blood Psycho
Endou Ken'ichi(I) /actor, writer
Endou Miyabi
Hijikata Tatsumi --Dancing Psycho
Hino Toshihiko --Evil Midget
Honda Hirotarou
Horiuchi Masami
Kitagawa Yuujin
Matsushige Yutaka
Mitani Noboru
Mizukami Ryuushi
Saitou Yousuke
Sano Shirou --Japanese No.1 Psycho Actor
Taguchi Tomorowo
Tamura Hiroshi
Umezu Sakae
Zeeko Uchiyama --Fleaky Skin-Head