Akechi Kogorou


(character)
year title cast
1927 Issun-boushi (1927) Ishii Baku
1969 Kyoufu kikei ningen Ooki Minoru
1992 Yaneura no sanposha (1992) Shimada Kyuusaku
2001 Moujuu vs Issun-boushi Tsukamoto Shin'ya
2005 Ranpo jigoku Asano Tadanobu