Nishida Naomi

1972~.
(actress)
1996. Gakkou no kaidan 2
1997. Gakkou no kaidan 3
1999. Gojira 2000: Millennium
2006. Siren