Suzuki Kazuo


(actor)
1962. King Kong tai Gojira (KING KONG VS GODZILLA)
1964. 3 dai kaijuu chikyuu saidai no kessen (GHIDRAH, THE THREE-HEADED MONSTER)
1965. Kaijuu daisensou (MONSTER ZERO)
1966. Gojira, Ebira, Mosura: Nankai no daikettou (GODZILLA VS THE SEA MONSTER)
1966. Ultra Q (TV Series)
1967. Kaijuu-tou no kessen: Gojira no musuko (SON OF GODZILLA)
1967. King Kong no gyakushuu (KING KONG ESCAPES)
1968. Kaijuu soushingeki (DESTROY ALL MONSTERS)
1969. Gojira, Minira, Gabara: All kaijuu soushingeki (GODZILLA'S REVENGE)
1975. Mekagojira no gyakushuu (REVENGE OF MECHAGODZILLA)