Tanaka Hiroko

b.1971.
(actress)
1995. Happy People (1995) (VIDEO)
1996. Dragon Blue
1996. Mokuyou no kaidan: MMR -Mikakuninn hikou buttai (TV series)
1998. Sweet Devil (TV series)
1998. Inagawa Junji no Kyoufu monogatari 2 (VIDEO)
1998. Y shi no rinjin (1998) (TV)