Yoshino Jirou


(director)
1917. Mujina
1917. Edo 7 fushigi (1917)
1919. Kaidan Arima no neko
1920. Akakabe myoujin
1921. Yotsuya kaidan (1921)
1921. Edo 7 fushigi (1921)
1922. 9 bi no kitsune (1922)
1922. Arima no neko (1922)
1922. Banchou Sarayashiki (1922)
1922. Honsho 7 fushigi (1922)
1922. Oosaka-jou tenshu no kai
1922. Hachisuka no neko
1922. Fukagawa 7 fushigi
1923. Nabeshima no neko (1923)
1923. Kiso no sarugami
1929. Kaidan kitsune to tanuki
1931. Nansou Satomi 8 ken den