Shioya Toshi

b.1956.
(actor)
1992 Akuryou no gogo (TV)
1993. Samayoeru nouzui
2000. Another Heaven
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: SMAP no tokubetsu-hen (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2001) (TV)