Yamakawa Naoto


(director)
1988. Fukashigi monogatari: Fantastic Collection
2000. Inagawa Junji no Ejiki 2 (VIDEO)
2002. Nail (TV series)
2003. Inagawa Junji no shinjitsu no Horror (VIDEO)

(writer)
1988. Fukashigi monogatari: Fantastic Collection