Murata Takehiro


photo from the play "Cloud 9"
1960~.


(actor)
1992. Gojira vs Mosura
1995. Gojira vs Desutoroia
1999. Gojira 2000: Millennium ... Shinoda Yuuji
2000. 6 ban me no Sayoko (TV series) ... Kurokawa a teacher
2001. Gojira, Mosura, King Gidora: Daikaijuu soukougeki
2002. Gojira X Mekagojira
2007. Akookuroo