Yaguchi Shinobu


(director)
1999. Gakkou no kaidan: Haru no tatari special (TV)
2000. Gakkou no kaidan: Haru no noroi special (TV)
2001. Gakkou no kaidan: Haru no mononoke special (TV)

(writer)
1999. Gakkou no kaidan: Haru no tatari special (TV)
2000. Gakkou no kaidan: Haru no noroi special (TV)
2001. Gakkou no kaidan: Haru no mononoke special (TV)