Yamaji Kazuhiro


(actor)
1997. Ningen-isu
2000. Isola: Tajuu jinkaku shoujo
2001. Inugami
2004. Hontoni atta kowai hanashi (2004) (TV series)
2004. Yogen