Habara Daisuke


(writer)
1997. Shin Megami tensei: Devil Summoner (TV series)
1998. Gazer (TV series)
1999. 1000 nen oukoku III juushi: Vanny Knights (TV series)
2007. Gegege no Kitarou (2007)
2007. Densenuta