Ishida Nobuyuki


(actor)
1979. Kaidan kyuuketsuki Murasaki Kengyou (TV)
1996. Makai tenshou (1996) (VIDEO)
1996. Makai tenshou Madou-hen (VIDEO)
1997. Kaisha no kaidan 2 (VIDEO)

(producer)
2014. Nemuri-hime: Dream on dreamer