Takahashi Hiroshi (II)


(actor)
2010. Exrevengers Hikiko-san: Minagoroshi (DVD)
2011. Senritsu short short: Kowa-bana (DVD)
2012. Kowa-bana J: Houkago no kaidan (DVD)