Fujikura Minori


(actress)
1997. Kaisha no kaidan (VIDEO)
2004. Chakushin ari
2005. Youkai daisensou (2005)
2006. Ame no machi
2011. Reikai no tobira: Street View (DVD)