Nakamura Shizuka


(actress)
2008. Cos-play yuurei: Guren-onna (TV serise)
2010. Shinrei shashin-bu: 1 jigenme (DVD)
2010. Shinrei shashin-bu: 2 jigenme (DVD)
2011. Toshi rei densetsu: Yuuko