Suzuki Kasumi


(actress)
2005. Zoo
2007. Gegege no Kitarou (2007)
2010. Kaidan Shin-mimibukuro: Kaiki