Kitagami Fumio


(actor)
2005. Tomie Revenge
2009. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Jisatsusha Recycle-hou (TV)