Nanaeda Minoru


(actor)
1999. Family (TV)
2000. Isola: Tajuu jinkaku shoujo
2009. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Jisatsusha Recycle-hou (TV)