Shimizu Akira


(actor)
1953. Ugetsu monogatari
1958. Shuunen no hebi (1958)
1960. Ooe-yama Shuten-douji (1960)