Arakaki Yoshihiro


(director)
1987. The blood
2004. Daruma-san ga koronda (Obon)
2004. 13 kaime no Eve (13th eve)
2005. Yuurei (The tradition)
2006. Kemuri ga me ni shimiru (Smoke gets in my eyes)

(producer)
2005. Yuurei (The tradition)

(photo)
2005. Yuurei (The tradition)

(music)
2005. Yuurei (The tradition)