Tomita Nakajirou


(actor)
1959. Kaidan hitotsume jizou
1964. 3 dai kaijuu chikyuu saidai no kessen
1966. Ultra Q (TV Series)