Inaba Ryouichi


(actor)
1997. Dennou oooku (VIDEO)
2000. Tsunoda Jirou no Reikai karano shoutaijou (VIDEO)
2002. Vampire Syndrome: Hatu (TV series)
2009. Chou kowai hanashi: Hirayama Yumeaki no gankyuu yuuen (TV mini series)
2011. Kinjirareta senritsu: Shojo ni nani ga okottaka (DVD)
2012. Rape zombie: Lust of the dead (DVD)
2014. Saikin, chouchou wa ...