Rokkaku Seiji


(actor)
1997. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Onna wa shindeinai (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2000) (TV)
2000. Another Heaven Eclipse (TV series)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: SMAP no tokubetsu-hen
2005. Chakushin ari 2