Kunieda Ryouhei


(actor)
2006. Youka no Horror
2006. Oyayubi sagashi
2007. Yo nimo kimyouna monogatari, Haru no tokubetsu-hen: Sainou-dama (TV)
2008. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Shigo-kon (TV)
2008. Orochi (2008)
2009. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Noroi-saiban (TV)