Brazily An Yamada


(writer)
2007. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Mirai dousoukai (TV)
2008. Yo nimo kimyouna monogatari, Haru no tokubetsu-hen: Sakkiyorimo ii hito (TV)
2009. Torihada 6 (TV)
2014. Torihada gekijou-ban 2
2014. Yami shibai (TV series)