Mori Hayashi


(writer)
2007. Yo nimo kimyouna monogatari, Haru no tokubetsu-hen: Funsachi kyouiku (TV)
2007. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Countdown (TV)
2009. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen: Risou no sukiyaki (TV)
2012. Hao hao! Kyonshii Girl: Tokyo denshidai senki (TV series)