Suzuki Taimei


(actor)
1987. Manatsu shoujo (TV)
2006. Yo nimo kimyouna monogatari, 15 shuunen no tokubetsu-hen: short stories (TV)