Hiura Ben


(actor)
1979. Shiroi te, Utsukushii te, Noroi no te (TV)
1987. Kaidan! Dakki no Ohyaku (TV)
2004. Reikan bus guide jikenbo (TV series)
2011. AVN / ALIEN VS NINJA