Nishina Kumahiko


a.k.a. Nishina Norihiko
cf: (wife)Okajima Tsuyako, (son-in-law)Kawatani Takuzou, (grondson)Nishina Takashi
(director)
1938. Kaidan nureginu zoushi
1939. Sanjuusanngenn-dou no yuurei: Oryuu onryou