Hirosue Ryouko


(actress)
1996. Mokuyou no kaidan: Mahou no kimochi (TV mini series)
1997. Mokuyou no kaidan '97: Akuryou gakuen (TV mini series)
1997. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Virus (TV)
2001. Babel (TV series)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: SMAP no tokubetsu-hen (TV)
2006. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Kyouko-san (TV)
2013. Sakura, futatabi no Kanako