Katsuragi Aya

b.1960.
(actress)
1988. Shiryou no wana (EVIL DEAD TRAP)
1988. Pretty Body: Frankenstein no koi
1989. Teito taisen (CAPITAL GREAT WAR)
1991. Yo nimo kimyouna monogatari: Kuro-majutsu (TV)