Mayama Tomoko


(actress)
1973. Gendai onibaba-kou: Satsu-ai (TV)
1981. Mashou no natsu: Yotsuya kaidan yori