Fukaya Jin'ichi


(writer)
1990. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen: Sokoni tobira ga atta(TV)
1991. Yo nimo kimyouna monogatari, Fuyu no tokubetsu-hen: Fukushuu club (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: SMAP no tokubetsu-hen (TV)