Hijii Mika


(actress)
2005-06. Garo (TV series)
2006. Garo special: Byakuya no majuu (TV)
2006. G-9 (INTERNET) (voice)
2011. AVN / ALIEN VS NINJA
2011. KIba: Ankoku kishi yoroi den (DVD)
2012. Ima, yari ni yukimasu