Fuji-Yama


composer duo consists Morofuji Akihiko and Yamazaki Shigeyuki.
(music)
1995. Gakkou no kaidan
1996. Another XX: Akai satsujinsha (VIDEO)
1997. Another XX: Kuroi stalker (VIDEO)