Matsumoto Iyo


(actress)
1987. Frozen Horror Show (TV)
1991. Yo nimo kimyouna monogatari, Fuyu no tokubetsu-hen: Daiyogen (TV)
1992. Hontouni atta kowai hanashi (TV Series)