Matsuda Masaru


(actor)
1994. Jyuushin Thunder Lyger: Ikari no raimei (VIDEO)
2003. Jisatsu manual 2, chuukyuu-hen (DVD)
2004. Kill oni-gokko (DVD)
2005. Saigo no bansan